Dr Jakub Gałęziowski z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW został laureatem dziewiątej edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Kapituła przyznała mu wyróżnienie za książkę Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny.

Patronem wyróżnienia jest Tadeusz Kotarbiński – humanista, filozof, logik, etyk, wybitny uczony i nauczyciel, który był pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. 26 listopada nagrodę jego imienia otrzymał dr Jakub Gałęziowski za najlepszą książkę humanistyczną w Polsce wydaną w 2022 roku.

 

– Tematyka mojej książki dotyczy losów polskich dzieci urodzonych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu: to osoby, które przyszły na świat w sytuacjach naznaczonych wojną, okupacją, pracą przymusową lub niewolą. Ich biologiczni rodzice znajdowali się jednak po przeciwnych stronach barykady. Jedno, zwykle matka, było członkiem społeczności okupowanej. Drugie, najczęściej ojciec, było najeźdźcą, okupantem. W książce ukazuję  losy polskich dzieci poczętych z relacji o różnym stopniu przymusu/dobrowolności oraz w wyniku wojennej przemocy seksualnej – mówi dr Gałęziowski.

 

Badacz pracuje na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii mówionej i badań biograficznych, a także aspektów etycznych i roli emocji w nauce.

 

– Przełamywanie milczenia ma moc uzdrawiającą i dane było mi to obserwować w historiach i doświadczeniach moich rozmówców – powiedział dr Gałęziowski podczas gali wręczenia Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego.

 

Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 70 tys. zł na dalszy rozwój naukowy. W dziewiątej edycji konkursu wpłynęło ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. Nominacje otrzymało pięć z nich, w tym książka prof. Romana Kuźniara z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW zatytułowana Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011–2021.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego >>