Prof. Maria Marczewska-Rytko z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Bogumiła Mateja-Jaworska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały laureatkami nagrody im. dr. Pawła Stępki, przyznawanej przez Uniwersytet Warszawski i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

 

Naukowcy i wydawnictwa

Wyróżnienie to otrzymują autorzy najlepszych prac naukowych, poświęconych tematyce mediów elektronicznych oraz wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych.

 

Elektroniczne dylematy

W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono prof. Marię Marczewską-Rytko za pracę zbiorową „Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy”, wydaną pod jej redakcją przez Wydawnictwo UMCS. Dr Bogumiła Mateja-Jaworska została nagrodzona za rozprawę doktorską pt. „Posttelewizja? Widzowie wobec przemian mediów”, napisaną pod kierunkiem prof. Rafała Drozdowskiego. Nagrody zostały wręczone 2 czerwca, podczas uroczystości, która odbyła się na WDiNP UW.

 

Nagroda i jej patron

Nagroda im. dr. Pawła Stępki jest przyznawana od 2012 r., jako wyraz pamięci o tragicznie zmarłym pracowniku KRRiT, a jednocześnie naukowcu, specjalizującym się w dziedzinie mediów, autorze analiz poświęconych europejskiemu i polskiemu rynkowi mediów.