W I konkursie programu STRATEGMED, wspierającym badania nad profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych, dofinansowanie otrzymały dwa wnioski konsorcjów, w których uczestniczy Uniwersytet.
Do konkursu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgłoszono 38 projektów. 33 oceniono pozytywnie, 5 negatywnie. 16 z największą liczbą punktów komisja zarekomendowała do dofinansowania. Wyniki ogłoszono 28 maja 2014 roku.

 

Wsparcie NCBiR otrzymają projekty:
  • EXPLORE ME – „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” – w skład konsorcjum prowadzącego badania wchodzi: UW, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego i Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Centrum Chirurgii Specjalistycznej-Ortopedika, a także dwóch partnerów zagranicznych: Johns Hopkins University oraz Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology (IZI);
  • START – „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” – w skład konsorcjum prowadzącego badania wchodzi: UW, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Sport Medica S.A., a także dwa amerykańskie uniwersytety: Harvard Medical School i University of Pittsburgh.

 

Więcej o programie „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED