European Digital Mathematical Library (EuDML), czyli cyfrowa biblioteka zawierające prace dotyczące matematyki, powstała w 2009 roku dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej, które przyznane było do 2013 roku. W projekt zaangażowanych jest 15 instytucji z 9 krajów europejskich, w tym Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. 3 czerwca 2014 roku współtwórcy EuDML podpisali porozumienie, dzięki któremu biblioteka będzie dalej się rozwijać, mimo zakończenia finansowania projektu przez UE.

 

EuDML zawiera obecnie ponad 230 000 europejskich publikacji matematycznych, do 98% z nich dostęp jest otwarty i bezpłatny dla każdego (Open Access). Wśród publikacji można znaleźć zdigitalizowane prace z XVI wieku. Większość zasobów to publikacje anglojęzyczne, ale w bibliotece dostępne są też prace w ponad 20 innych językach. Częścią EuDML jest polska cyfrowa biblioteka matematyczna, która działa od 2002 roku i umożliwia dostęp do 17 000 tytułów.

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, było od początku technicznym koordynatorem projektu EuDML, pracownicy ICM stworzyli infrastrukturę projektu oraz opracowali znaczną część systemu. Obecnie ICM jest operatorem EuDML.