Dr Jerzy Konarski (WMIM), dr Karol Olejniczak (EUROREG) oraz Pascale Peeters (Wydział Neofilologii) to laureaci pierwszej edycji konkursu dla najlepszych nauczycieli akademickich UW.

„Różnorodność proponowanych kierunków studiów i wysoki poziom kształcenia w równym stopniu co badania naukowe decydują dziś o ocenie uczelni i mają znaczący wpływ na jej pozycję w kraju i na świecie. (…) Nauczyciele akademiccy, którzy swoim zaangażowaniem i stosowaniem odpowiednio dobranych metod nauczania przyczyniają się do realizacji tak rozumianych zadań uczelni oraz budowania jej pozytywnego wizerunku zasługują na szczególne wyróżnienie” – możemy przeczytać w regulaminie konkursu na nagrodę dydaktyczną rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Indywidualne wyróżnienie za szczególne osiągnięcia dydaktyczne ustanowił prof. Marcin Pałys. – Bardzo chciałbym, aby takie osoby wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią, bo z sukcesu najlepszych korzysta cała uczelnia – przekonuje rektor UW.

 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Kandydatów zgłaszać mogą dziekani oraz kierownicy innych jednostek prowadzących dydaktykę. Laureatem może zostać osoba, która w pracy ze studentami wykorzystuje nowatorskie metody nauczania. Nagroda będzie przyznawana co roku. Komisji oceniającej zgłoszenia przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Zasiadają w niej m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

Nauka myślenia– Bardzo lubię błysk w oczach studentów, gdy zrozumieją jakieś rozwiązanie i dostrzegają jego piękno – mówi dr Jerzy Konarski, który jest starszym wykładowcą w Instytucie Matematyki. Otrzymał nagrodę w obszarze nauk przyrodniczych i ścisłych. Uczy studentów m.in. geometrii różniczkowej i statystyki. W opiniach o jego zajęciach na wydziałowej stronie internetowej można przeczytać, że jest wymagający, ale doskonale tłumaczy i „uczy myślenia”. Komisja konkursowa doceniła też jego zaangażowanie w opiekę nad uzdolnionymi uczniami szkół średnich oraz w doskonalenie nauczycieli matematyki.

 

Nośnik wartościPascale Peeters wykłada w Instytucie Romanistyki. Uczy języka francuskiego, prowadzi też konwersatoria poświęcone historii i teraźniejszości Belgii, podczas których rozmawia ze studentami nie tylko o polityce czy literaturze, ale też m.in. o specjałach kuchni belgijskiej. Razem ze studentami organizuje też wydarzenia kulturalne, m.in. spektakle teatralne. – Zawsze staram się pamiętać o tym, że język jest nie tylko nośnikiem obyczajowości, ale też wartości, emocji, poglądów, po prostu innych światów – wyjaśnia laureatka w obszarze nauk humanistycznych. – Ta nagroda to dla mnie najwyższe uznanie, o jakim mogłam tylko marzyć – dodaje.

Teoria w praktyceNajlepszy dydaktyk w obszarze nauk społecznych – dr Karol Olejniczak doskonale łączy pracę ze studentami z pasją naukową. Jest adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Prowadzi badania dotyczące zarządzania w sektorze publicznym, jest ekspertem w dziedzinie ewaluacji interwencji publicznych. I właśnie tym zagadnieniom poświęcone są zajęcia, które prowadzi dla studentów EUROREG-u. Uczy ich, jak w praktyce powinny być przygotowywane regulacje prawne oraz projekty i programy administracji publicznej, aby najlepiej służyły obywatelom.

Wręczenie nagrody odbędzie się 23 listopada w Pałacu Kazimierzowskim.