Pięcioro młodych badaczy otrzymało nagrodę główną konkursu Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Wśród nich jest dwóch reprezentantów UW – dr Adam Gendźwiłł i dr Adam Andrzejewski.

W tym roku Nagrody Naukowe „Polityki” zostały przyznane po raz szesnasty. Konkurs był złożony z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury, w którego skład weszli uznani polscy naukowcy, wyłoniło piętnastu finalistów. Pod uwagę wzięto dorobek naukowy badaczy potwierdzony liczbą publikacji, cytowań, artykułów w prestiżowych czasopismach i książkach oraz oryginalną ścieżkę badawczą i sposób popularyzacji badań. W drugim etapie konkursu jury złożone z m.in. ludzi kultury, dziennikarzy, przedsiębiorców i społeczników przyznało nagrodę główną pięciu uczonym w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe, nauki techniczne.

 

Doktor Adam Gendźwiłł z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk społecznych. Przedmiotem badań naukowca jest polityka lokalna i zachowania wyborcze. Obecnie prowadzi badania dotyczące skutków wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz powodów nieważności głosów w ostatnich wyborach samorządowych.

 

Doktor Adam Andrzejewski z Wydziału Filozofii i Socjologii został laureatem konkursu w dziedzinie nauk humanistycznych. Wśród zainteresowań badawczych naukowca jest filozoficzna estetyka codzienności oraz filozofia kultury popularnej. Obecnie naukowiec prowadzi pionierskie badania dotyczące wpływu kultury popularnej i nowych form sztuki na przeobrażanie naszego doświadczenia. W tych badaniach skupia się na filozoficznej analizie jedzenia i seriali telewizyjnych.

 

W dziedzinie nauki o życiu nagrodę otrzymał dr n. med. Marcin Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatem nagrody w dziedzinie nauk ścisłych został dr Maciej Dołega z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dziedzinie nauk technicznych nagrodę otrzymała dr inż. Urszula Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Oprócz dwóch laureatów nagrody głównej, do finału konkursu zakwalifikowały się jeszcze dwie badaczki z UW: dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki oraz dr Katarzyna Sekścińska z Wydziału Psychologii.

 

Wszyscy finaliści konkursu Nagród Naukowych „Polityki” otrzymali nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Zwycięzcy nagród głównych otrzymali dodatkowo 30 tysięcy złotych.