Karnistka z UW wystąpi jako prelegentka podczas wykładu dotyczącego przemocy seksualnej. Kolejne spotkanie z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” odbędzie się 20 listopada w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Dr hab. Monika Płatek jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień wykłada w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. W swojej naukowo-badawczej działalności zajmuje się m.in. kryminologią, penologią, prawem karnym, gender studies, prawami człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet), jak również przestępczością seksualną. Jest autorką licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Wyniki swoich badań i własne obserwacje prezentuje podczas wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

 

Prof. Monika Płatek pełniła funkcję eksperta prawnego w komisjach sejmowych, Open Society Institute oraz Radzie Europy. Była też pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Praw Ofiar Przestępstw. Założyła Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.

 

Za swoją działalność naukowo-badawczą została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Prof. Monika Płatek będzie kolejnym prelegentem w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Tytuł jej wystąpienia to „O przemocy seksualnej”. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wstęp wolny.

 

Zapowiedź wykładu „O przemocy seksualnej”>>

 

Uwaga: plakaty w wersji drukowanej zawierają błędną informację dotyczącą miejsca wykładu. Odbędzie się on w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (a nie w Auditorium Maximum).

 

W ramach organizowanego od 2000 roku na UW cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” każdego roku akademickiego wygłaszanych jest osiem wykładów – co miesiąc jeden. Prelegentami są naukowcy, politycy, osoby związane ze światem kultury i sztuki, jak również duchowni.

 

Więcej informacji o cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”>>