Od 14 marca przyjmowane są oferty na realizację Wyspy w ramach przetargu ogłoszonego przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. To projekt architektoniczny, którego założeniem jest estetyczno-funkcjonalna poprawa zagospodarowania przestrzennego na uniwersyteckim kampusie Ochota. Teren UW w okolicach ul. Żwirki i Wigury stanie się dzięki niemu zalążkiem akademickiej agory.

Na uniwersyteckim kampusie Ochota mieszczą się aktualnie siedziby wydziałów oraz jednostek badawczych związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Znajdują się tam także Centrum Sportu i Rekreacji UW, a także dwa domy studenckie. Tym, czego brakuje jest przestrzeń służąca integracji, spotkaniom, ale również wypoczynkowi wszystkich członków społeczności akademickiej. Sytuację ma poprawić Wyspa.

 

Będzie ona miała formę ogrodu z licznymi gatunkami roślin ozdobnych, małą architekturą zawierającą elementy naturalne (skały, minerały, drewno) oraz instalacją artystyczną, w której skład wchodzić będzie m.in. zaprojektowana przez architekt Katarzynę Przezwańską fontanna.

 

Pomysłodawcami tego projektu są Aleksandra Gołdys z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej oraz Konrad Zawadzki, wicedyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Koordynatorem projektu jest Michał Litwiniec, student Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, co potwierdza jedną z trzech głównych zasad filozofii Wyspy. Chodzi o partycypację lokalnej społeczności akademickiej, której członkowie biorą aktywny udział w realizacji projektu ­– na każdym jej etapie. Pozostałe dwa założenia dotyczą niskiej kosztowości i szybkiego czasu realizacji, jak również zamiaru utworzenia na kampusie Ochota symbolicznego kontrapunktu.

 

Lokalizacja Wyspy na mapie kampusu Ochota. Źródło: CNBCh

Lokalizacja Wyspy na mapie kampusu Ochota. Źródło: CNBCh

 

– Projekt powstał na podstawie obserwacji i analizy przestrzeni kampusu Ochota. Wykazała ona m.in. deficyt przyjaznego miejsca, które sieciowałoby lokalną społeczność i jednocześnie stanowiło charakterystyczny punkt kampusu. Należy podkreślić, że o Wyspie myślano w kontekście agory studenckiej, szerszego przedsięwzięcia zakładającego wykształcenie takiej struktury przestrzeni publicznej, która pełniłaby rolę nowego centrum – rynku życia studenckiego. Agora to także nawiązanie do miejsca wymiany myśli – wyjaśnia Michał Litwiniec.

 

Nazwa „Wyspa” odnosi się zarówno do filozoficznego tła projektu, według którego będzie miejscem indywidualnych doznań, jak i do kształtu planowanego obiektu. Okrągły obrys nawiązuje do geografii małych wysp. Autorami koncepcji architektonicznej Wyspy są architekci Michał Sikorski i Małgorzata Rączka z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW.

 

 

Projekt ma również charakter pragmatyczny. Wobec planu budowy nowej siedziby Wydziału Psychologii UW na Ochocie, Wyspa zapewni właściwie jedyny dostęp do wspólnej przestrzeni publicznej na kampusie.

 

Termin składania ofert w ramach publicznego zamówienia na „Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w celu dostosowania do wymogów projektu <Wyspa>” mija 29 marca. Do zadań wykonawcy będzie należała m.in. rozbiórka ogrodzenia, montaż drewnianych i betonowych platform oraz donic terenowych, roboty malarskie, a także te związane z zaaranżowaniem żwirowych ścieżek i instalacją oświetlenia.

 

Oddanie „Wyspy” do użytku zaplanowane jest na maj tego roku. „Prace wykończeniowe” związane z wykonaniem nasadzeń roślinności i ostateczną instalacją elementów artystycznych potrwają najprawdopodobniej do września.