20 marca 134 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi zostało wyróżnionych przez rektora UW. Już po raz piąty uczelnia docenia zaangażowanych w pracę naukowców. Te osoby otrzymały zwiększone wynagrodzenie.

 

Bardzo chciałbym, aby osoby, które mają szczególny wkład w rozwój nauki i wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

W 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego co roku wypłacane jest okresowe zwiększone wynagrodzenie dla najlepszych pracowników. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.

 

To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie od liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych osób pracuje na wydziałach Fizyki – 16, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 13, Chemii – 10 oraz Historycznym – 10.

 

 

Uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym odbyła się 20 marca w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

 

Lista pracowników, którzy otrzymali Wyróżnienie Rektora w 2019 (pdf)