„My i pandemia. Co myślimy? Jak działamy?” – to tytuł spotkania, podczas którego psycholodzy z UW opowiedzą o społecznych skutkach pandemii COVID-19. Eksperci zaprezentują wyniki badań, które prowadzili przez ostatni rok na temat teorii spiskowych, gotowości do zaszczepienia się, sytuacji mniejszości i nowych technologii. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia.

Naukowcy z Wydziału Psychologii UW przez rok prowadzili badania dotyczące psychologicznych aspektów i konsekwencji pandemii COVID-19 w kraju i na świecie. Przygotowali wspólną publikację, która prezentuje 24 raporty z informacjami o celach i metodologii ich badań, najważniejszymi wnioskami, a także komentarzami i zaleceniami ekspertów. Wszystkie dostępne są na stronie www.covid.psych.uw.edu.pl.

 

Społeczeństwo i COVID-19 – perspektywa psychologiczna

13 kwietnia o godz. 11 rozpocznie się pierwsze z cyklu trzech spotkań, podczas których o swoich badaniach opowiedzą autorzy raportów. Spotkanie „My i pandemia. Co myślimy? Jak działamy?”, dotyczyć będzie konsekwencji pandemii COVID-19 dla społeczeństwa. Udział w nim wezmą: dr hab. Małgorzata Gambin, koordynująca pracę wszystkich zespołów badawczych, a także kierownicy zespołów, których badania będą omawiane: dr Tomasz Oleksy, dr hab. Justyna Olko, prof. Michał Bilewicz i dr Anna Wnuk.

 

Po prezentacji raportów przewidziany jest czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, do wyczerpania limitu miejsc (300). Transmisja dostępna będzie przez platformę Zoom oraz na profilu Wydziału Psychologii UW na portalu Facebook.

 

Link do transmisji na platformie Zoom >>

Link do wydarzenia na portalu Facebook >>

Raporty, które zostaną zaprezentowane podczas pierwszego spotkania
  • „Teorie spiskowe na temat COVID-19” oraz „Gotowość zaszczepienia się przeciwko COVID-19” – naukowcy z zespołu dr. Tomasza Oleksego z Wydziału Psychologii UW postanowili sprawdzić popularność teorii spiskowych dotyczących pandemii COVID-19. Chcieli dowiedzieć się, czy wiara w nie wiąże się z większą niechęcią do przestrzegania oficjalnych zaleceń zdrowotnych. Badali również czy wiara w teorie spiskowe ma wpływ na gotowość zaszczepienia albo zachowania prospołeczne.

 

  • „Skutki pandemii wśród mniejszości i migrantów” – dzięki badaniom prowadzonym przez dr hab. Justynę Olko z Wydziału „Artes Liberales” UW oraz prof. Michała Bilewicza z Wydziału Psychologii UW można poznać odpowiedzi na pytania: która z grup mniejszościowych odczuwała większe zagrożenie koronawirusem dla własnego zdrowia? kto bardziej stosował się do przestrzegania obostrzeń i zaleceń sanitarnych, która z grup (większościowa czy mniejszościowa) częściej deklarowała wiarę w teorie spiskowe?

 

  • „Postawy wobec aplikacji monitorujących rozwój pandemii COVID-19” – celem badania kierowanego przez dr Annę Wnuk z Wydziału Psychologii UW było sprawdzenie, czy Polki i Polacy byliby skłonni korzystać z takich aplikacji oraz jakie są przyczyny pozytywnego lub negatywnego stosunku do tego typu technologii.

 

Raporty dostępne są na stronie: www.covid.psych.uw.edu.pl >>

Kolejne spotkanie dotyczyć będzie samopomocy, metod radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, a ostatnie skoncentrowane będzie na tematyce relacji w rodzinie i w związkach. Ich terminy zostaną podane na www.covid.psych.uw.edu.pl oraz na stronie głównej UW.