3 kwietnia rektor UW wydał zarządzenie umożliwiające elektroniczny obieg i kontrolę dokumentów finansowych w czasie trwania stanu epidemii. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość przesyłania do Kwestury skanów dokumentów. Czasowe zmiany mają zastosowanie od 6 kwietnia.

Od poniedziałku Kwestura będzie mogła realizować płatności niezbędne do sprawnego funkcjonowania wydziałów i innych jednostek na podstawie skanów pism, a osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne – w niektórych przypadkach – zdalnie rozliczać się z wykonanych zleceń. Dostarczenie oryginalnych dokumentów będzie konieczne, ale dopiero po odwołaniu zarządzenia.