Od 18 do 21 maja na UW odbędzie się konferencja naukowa, która jest częścią projektu „Our Mythical Childhood…” nagrodzonego grantem ERC.

Konferencja „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture… The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life” to pierwsza konferencja naukowa, która odbędzie się w ramach realizacji projektu „Our Mythical Childhood…”.

 

Projektem kieruje prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” UW. W zespole, który zajmuje się recepcją antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej, pracują naukowcy z Europy, Afryki, Azji i Australii. W latach 2016-2021 projekt jest finansowany z prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 

Prelegenci, którzy wezmą udział w konferencji na UW, opowiedzą o roli starożytnych mitów jako źródła nadziei podczas nierzadko bardzo trudnych doświadczeń, które młodzi ludzie napotykają w drodze do dorosłości. Zbadają również, jak autorzy prac dla młodzieży wykorzystują starożytne mity, aby pomóc swoim widzom w kluczowych momentach życia. Podczas konferencji zostaną przedstawione pierwsze wyniki badań w tej dziedzinie.

 

Program konferencji w języku angielskim