– Hiszpańskie uniwersytety były zawsze otwarte dla polskich studentów i pracowników naukowych, którzy chcieli prowadzić tam badania i dzielić się swoim doświadczeniem – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Od 29 do 31 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbywał się Międzynarodowy Kongres Historii Hiszpanii.

Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięli w nim udział badacze z 14 krajów – Algierii, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Kostaryki, Meksyku, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 

Uczestników kongresu powitał prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

– Cieszę się, że Międzynarodowy Kongres Historii Hiszpanii odbywa się w tym roku na Uniwersytecie Warszawskim. Hiszpańskie uniwersytety były zawsze otwarte dla polskich studentów i pracowników naukowych, którzy chcieli prowadzić tam badania i dzielić się swoim doświadczeniem – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podkreślając też, jak ważne jest badanie historii dla lepszego zrozumienia wyzwań w kontekście m.in. polityki i gospodarki.

 

– Jednym z celów kongresu jest pogłębienie współpracy między badaczami historii Hiszpanii z całego świata. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie było platformą dialogu, wymiany naukowej i nowych koncepcji – powiedział prof. Jan Stanisław Ciechanowski z Wydziału „Artes Liberales” UW, przewodniczący komitetu organizacyjnego kongresu.

 

W uroczystości otwarcia wydarzenia wzięli także udział ambasadorowie: Hiszpanii, Kuby, Meksyku, Panamy, Portugalii i Wenezueli.