Naukowcy z grupy badawczej POLGRAW zostali odznaczeni medalem im. Mikołaja Kopernika za udział w odkryciu fal grawitacyjnych. Wśród nagrodzonych było trzech naukowców UW.

14 września 2015 roku detektory Laserowego Obserwatorium Interferometrycznego Fal Grawitacyjnych – LIGO wykryły fale grawitacyjne. Ich źródłem była kolizja dwóch czarnych dziur. Dwa zespoły badawcze LIGO Scientific Collaboration (LSC) i Virgo Collaboration przeprowadziły badania na podstawie danych z detektorów.

 

W skład grupy Virgo Collaboration weszło 250 fizyków i inżynierów należących do 19 różnych grup badawczych w Europie. Polscy naukowcy skupieni byli z zespole POLGRAW kierowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Królaka z Instytutu Matematycznego PAN.

 

Medal im. Mikołaja Kopernika jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Polską Akademię Nauk. W uroczystości wręczenia odznaczenia wzięło udział 7 z 9 nagrodzonych naukowców reprezentujących różne ośrodki badawcze i uczelni. Z Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniono troje astrofizyków: prof. Tomasza Bulika, prof. Krzysztofa Belczyńskiego oraz dr Izabelę Kowalską-Leszczyńską.

 

Prof. Tomasz Bulik i prof. Krzysztof Belczyński zajmowali się badaniem astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych. Dr Izabela Kowalska zajmowała się analizą danych w ramach grupy poszukującej sygnałów z układów podwójnych obiektów zwartych.

 

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 19 kwietnia w Pałacu Staszica PAN.

Więcej informacji o pierwszej detekcji fal grawitacyjnych można przeczytać w tekście „Kosmiczna katastrofa dwóch czarnych dziur” w numerze 2(77) pisma uczelni „UW”.