Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska z Wydziału Biologii UW zostali uhonorowani medalem im. prof. Bolesława Hryniewieckiego.

Odznaczenie jest przyznawane osobom i instytucjom za ich wkład w upowszechnianie wiedzy botanicznej w społeczeństwie. Od 1995 roku, co trzy lata, nadaje go Polskie Towarzystwo Botaniczne.

 

Ogród Botaniczny UW został doceniony przez kapitułę medalu za wieloletnią i bogatą działalność naukową i edukację botaniczną. Indywidualne odznaczenie otrzymała również prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska z Instytutu Botaniki UW. Medale wręczono podczas 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie.

 

Do grona członków honorowych Polskiego Towarzystwa Botanicznego dołączyła prof. Elżbieta Romanowska z Instytutu Botaniki. Honorowe członkostwo nadawane jest Polakom i obcokrajowcom zasłużonym dla botaniki i nauk pokrewnych.