Wykorzystanie technologii w edukacji, budowanie środowiska szkolnego otwartego na różnorodność, nowoczesne nauczanie języków obcych. O tych zagadnieniach rozmawiać będą uczestnicy Mazowieckiego Kongresu Edukacji, który odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia na UW. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z oświatą.

Mazowiecki Kongres Edukacji to przestrzeń dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów szkolnych, rodziców, a także organizatorów życia edukacyjnego, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie edukacji.

 

Kongres stanowi okazję do wymiany poglądów przede wszystkim z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warszawskiego, którzy są zaangażowani w kształcenie nauczycieli i pedagogów oraz prowadzą badania z zakresu szeroko pojętej edukacji, a także z innymi ekspertami aktywnie uczestniczącymi w działaniach oświatowych.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia. Koordynatorem kongresu jest Wydział Pedagogiczny UW.

 

– Szczególnie serdecznie zapraszam do udziału osoby, które w ramach proponowanych przez nas zajęć chciałyby znaleźć sposoby radzenia sobie z bieżącymi problemami i trudnościami w codziennych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych – mówi prof. Rafał Godoń, dziekan Wydziału Pedagogicznego UW.

 

Podczas wydarzenia odbędzie się dziewięć sesji tematycznych. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Centrum Nauki Kopernik.

 

Uczestników kongresu obowiązuje elektroniczna rejestracja pod adresem: https://www.pedagog.uw.edu.pl/mazowiecki-kongres-edukacji/. Liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. Zarejestrować się można do 11 kwietnia.

 

Wydarzenie odbędzie się w budynku UW przy ul. Dobrej 55 w Warszawie. Program kongresu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Pedagogicznego: https://www.pedagog.uw.edu.pl.