Zwycięzcy konkursu Coaching FNP pogłębią wiedzę o tym, jak zarządzać badaniami i zespołem oraz popularyzować i komercjalizować naukę. Troje laureatów z UW odbędzie sesje z trenerami.

 

Coaching Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (moduł konkursu Skills) jest przeznaczony dla młodych naukowców i ma pomóc laureatom podejmować wyzwania zawodowe i osiągać kolejne etapy na ścieżce naukowej. Każdy z dziewięciu wyróżnionych odbędzie od trzech do sześciu sesji coachingowych trwających 90-120 minut, na których pozna zasady zarządzania procesem badawczym, współpracy interdyscyplinarnej i tajniki negocjacji. Tematy spotkań są dostosowane do potrzeb konkretnych osób. Najpierw wyróżnieni omawiają z trenerem swoją sytuację zawodową, a potem mogą poradzić się, jak ją ulepszyć.

 

Wśród wyróżnionych znalazło się trzech pracowników UW: dr Piotr Fita z Wydziału Fizyki oraz dr. hab. Ewa Haman i dr Łukasz Jochemczyk z Wydziału Psychologii.

 

Dr Piotr Fita pracuje w Zakładzie Optyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Studentom opowiada na zajęciach o badaniach współczesnej fizyki materii skondensowanej i optyki. Przybliża im metody eksperymentalne oraz urządzenia badawcze, którymi posługują się pracownicy naukowi Wydziału Fizyki. Jego praca doktorska dotyczyła ultraszybkiej dynamiki cząsteczek fotoreaktywnych.

 

Do zainteresowań naukowych dr hab. Ewy Haman z Katedry Psychologii Poznawczej należą psycholingwistyka rozwojowa, rozwój leksykalny dzieci jednojęzycznych i dwujęzycznych, specyficzne zaburzenie językowe (SLI) i słowotwórstwo dziecięce. Jest współautorką pierwszego w Polsce normatywnego testu obrazkowego dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji „Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie” (wraz z dr Krzysztofem Fronczykiem i Magdaleną Łuniewską). Jej ostatnie przedsięwzięcie badawcze dotyczyło rozwoju językowego i poznawczego polskich dzieci dwujęzycznych.

 

Dr Łukasz Jochemczyk zajmuje się takimi tematami naukowymi, jak: negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje środowiskowe, mediacje, komunikacja, zarządzanie czasem. Jest pracownikiem Katedry Psychologii Społecznej. Uczy studentów o asertywności i patologiach w organizacjach oraz o tym, że pomimo negatywnych skojarzeń konflikty wiążą się również z pozytywnymi zmianami.

 

Konkurs Skills jest finansowany przez Unię Europejską.