Studia ekonomiczno-menedżerskie prowadzone przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Nauk Ekonomicznych zajęły dobre lokaty w regionie i w świecie w rankingu Eduniversal 2014/2015.

 

W najnowszym rankingu Eduniversal UW uzyskał 4 na 5 tzw. palmes of excellence przyznawanych najlepszym szkołom o znaczeniu międzynarodowym.

 

Zestawienie sporządza francuska firma zajmująca się szkolnictwem wyższym. Co roku z ponad 150 państw wybiera 1000 szkół prowadzących studia o profilu ekonomicznym i biznesowym. Kategoryzuje je według obszarów geograficznych.

 

Głównymi kryteriami oceny rankingowej są: prestiż programu studiów, wysokość wynagrodzenia absolwentów, opinie absolwentów oraz dziekanów wydziałów o takim samym profilu studiów.

 

I tak Wydział Zarządzania UW zajął 2. miejsce w Europie Wschodniej i 11. na świecie (w Polsce w rankingu instytucjonalnym UW znalazł się na 2. miejscu, po Szkole Głównej Handlowej).

 

Studia prowadzone przez UW zostały ocenione tak (TOP 200):

  • w kategorii „MBA full time” w regionie jak i w Polsce 1. miejsce otrzymał program International MBA Programme w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania,
  • w kategorii „Executive MBA & MBA part time” na 4. miejscu w regionie i 2. w Polsce uplasowały się studia Executive MBA at UW,
  • w kategorii „International Management” 3. miejsce w Europie Wschodniej i 1. miejsce w Polsce zajął anglojęzyczny program studiów magisterskich International Business Program,
  • w kategorii „General Management” 2. miejsce w Europie Wschodniej oraz 1. w Polsce zajął program Global MBA realizowany wspólnie z uczelniami z Chin, Niemiec i Stanów Zjednoczonych,
  • w kategorii „Accounting and Auditing” 3. miejsce w Europie Wschodniej zajął program M.A. in Finance and Accounting,
  • w kategorii „Economics” na 2. miejscu w regionie zostały umieszczone studia International Economics,
  • w kategorii „Communications” 3. miejsce zajęły Postgraduate Studies in Public Relations Strategy and Social Communications prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

W globalnym rankingu wyróżniono również wśród najlepszych w świecie 100 programów studiów (TOP 100):

  • w kategorii „Sustainable Development and Environmental Management” 64. miejsce w świecie oraz 2. miejsce w Europie Wschodniej i 1. w Polsce otrzymały studia magisterskie Environmental Management prowadzone wspólnie przez Wydział Zarządzania, Wydział Biologii oraz Wydział Chemii,
  • w kategorii „Financial Markets” 20. miejsce w świecie osiągnęły studia II stopnia Quantitative Finance prowadzone w języku angielskim przez Wydział Nauk Ekonomicznych.