Siedem osób jest w gronie zwycięzców w pierwszej edycji konkursu „Dzień z Językiem Polskim na UW”. Odpowiedziały one najtrafniej i najszybciej na zagadki językowe przygotowane przez naukowców z Obserwatorium Językowego UW.

23 listopada na UW odbył się I Dzień z Językiem Polskim, czyli rozgrywki dotyczące poprawności językowej, promujące wiedzę o języku polskim. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Obserwatorium Językowe UW, będące częścią Centrum Współpracy i Dialogu UW.

 

– I Dzień z Językiem Polskim zrodził się z codziennych obserwacji, które czynimy, prowadząc Poradnię Językową UW i rozbudowując słownik neologizmów polskich w Obserwatorium Językowym UW. Widzimy, jak bardzo ludzi interesuje to, co w języku polskim jest nowego i starego, co jest poprawne i dlaczego. Dlatego zagadki konkursowe wymyśliliśmy tak, by odzwierciedlały zainteresowania użytkowników polszczyzny – mówi dr Agata Hącia z Wydziału Polonistyki UW, przewodnicząca jury konkursu.

 

Konkurs otwarty był dla wszystkich pełnoletnich osób, które interesują się językiem polskim. Polegał na jak najszybszym udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań za pomocą formularzy, zamieszczonych na stronie Obserwatorium Językowego UW.

 

 

Zwycięzcy

W konkursie zgłoszono ponad 250 odpowiedzi.

 

Tytuł laureatów I Dnia z Językiem Polskim na UW otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Bartłomiej Banaś, Aleksandra Duńska, Artur Jachacy, Michał Kucharski, Martyna Leciak, Patrycjusz Pilawski oraz Aleksandra Sowa.

 

Dr Agata Hącia zaznacza, że niemal wszyscy laureaci I Dnia z Językiem Polskim to osoby związane z UW: byli albo obecni studenci lub doktoranci UW.

 

– W gronie nagrodzonych są też absolwenci naszej uczelni, którzy ścieżkę zawodową związali m.in. z administracją publiczną. Część laureatów studiowała na innych uczelniach, a do udziału w konkursie skłoniła ich pasja, jaką jest poznawanie tajników polszczyzny – dodaje polonistka z UW.

 

Zagadki językowe wraz z odpowiedziami są dostępne na stronie Obserwatorium Językowego UW.

 

Organizatorzy I Dnia z Językiem Polskim chcą, żeby konkurs był wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się na przemian z Dyktandem UW.

 

– Naszym celem jest popularyzacja wiedzy w przystępnej formie. Sądzimy, że tego typu zabawy językowe temu sprzyjają – zaznacza dr Agata Hącia.