Laboratorium Technologii Informacyjnych będzie nową jednostką na Wydziale Historycznym. Pracownia skupi znawców bibliologii i informatologii.

 

Bibliografia w sieci, książka a media społecznościowe, otwarty dostęp do edukacji i kultury, historia pisma i książki, narzędzia gromadzenia i udostępniania dokumentów, zjawisko konwergencji mediów – tymi tematami zajmą się naukowcy w LaTel.

 

Będzie ono innowacyjną pracownią naukowo-badawczą, w której uniwersyteccy pracownicy – specjaliści informacji naukowej, bibliologii historycznej, bibliotekoznawstwa – skoncentrują się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania nowych technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, ale także z pogranicza naukoznawstwa, historii, medioznawstwa, socjologii, pedagogiki i teorii literatury. LaTel pozwoli spojrzeć na technologie informacyjne z perspektywy nauk społecznych.

 

Pracownia rozpocznie swoją działalność w 2015 r. Na jej utworzenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi dotację.