Tradycyjnie, 1 października Uniwersytet uroczyście zainauguruje kolejny rok akademicki. Parę minut przed 14.00 orszak w togach, złożony z władz Uniwersytetu, członków Senatu oraz zaproszonych gości – rektorów innych polskich uczelni, przejdzie sprzed Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum. Inauguracja odbędzie się w największej uniwersyteckiej sali – Auli im. Adama Mickiewicza.

 

Jako pierwszy głos zabierze prof. Marcin Pałys, rektor UW, podsumuje on poprzedni rok akademicki oraz nakreśli plany uczelni na przyszłość. W ubiegłym roku rektor przypominał, że „Uniwersytet to nie jest zwykła firma i nie księgowość jest królową nauk. Nasza rola wykracza poza taką codzienność. To jest szczególna instytucja, w której tworzą się nowe idee (…). Ważne więc, żebyśmy nie zgubili etosu akademickiego i potrafili być też dumni z instytucji, którą razem tworzymy”. Wątki poruszone w zeszłorocznym przemówieniu przez prof. Pałysa – lekceważenie roli uniwersyteckiego wykształcenia, swoisty ageizm stosowany przez decydentów, dla których życie naukowca kończy się w dniu 35. urodzin czy postępująca biurokratyzacja szkół – były chętnie cytowane w mediach i komentowane.

 

Po przemówieniu rektora ślubowanie przed prof. Martą Kicińską-Habior, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, złożą studenci I roku. Będą to osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w trakcie tegorocznej rekrutacji na studia I i II stopnia oraz doktoranckie. Przemówienia wygłoszą także przedstawiciele studentów oraz doktorantów.

 

Co roku uroczystość kończy wykład inauguracyjny – pierwszy w danym roku akademickim. Dwa lata temu zebrani mogli posłuchać o Bozonie Higgsa, zaś rok temu o demografii. W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Czy altruizm jest sprzeczny z teorią Darwina?” wygłosi prof. Joanna Pijanowska z Wydziału Biologii UW.