Poznaliśmy wyniki XVI edycji programu Mistrz, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje subsydia doświadczonym naukowcom potrafiącym doskonale łączyć pracę badawczą z nauczaniem.

Tegoroczna edycja skierowana była do przedstawicieli nauk o Życiu i o Ziemi. Każdy mógł się ubiegać o grant w wysokości maksymalnej 300 tys. zł. Wśród laureatów jest prof. UW Andrzej Dziembowski z Wydziału Biologii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Subsydium prof. Dziembowski przeznaczy na projekt „Posttranscriptional regulation of gene expression in metazoans”

 

W ubiegłym roku wśród laureatów programu znaleźli się profesorowie Ewa Górecka oraz Grzegorz Chałasiński z Wydziału Chemii UW. Od 1998 r., we wszystkich dotychczasowych edycjach FNP nagrodziło blisko 30 pracowników Uniwersytetu reprezentujących różne dziedziny nauki.

Uroczystość wręczenia subsydiów Mistrz odbędzie się 22 września na Uniwersytecie Warszawskim, w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00. Nagrodzeni oraz pozostali goście będą mogli wysłuchać wykładu prof. Roberta Hubera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii „How I became a Scientist and Protein Crystollagrapher?”.