Prof. Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii otrzymała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na badania dotyczące ineditów Kazimierza Twardowskiego – twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo narodowe”. Do konkursu zgłoszono 249 wniosków. 28 z nich zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich jest projekt kierowany przez prof. Annę Brożek z UW – „Inedita Kazimierza Twardowskiego (1866-1938) – twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”.

 

Prof. Brożek będzie badała inedita (teksty, które nie zostały opublikowane za życia autora) Twardowskiego. Na to przedsięwzięcie otrzymała ponad 825 tys. zł.

 

Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie.

 

Moduł „Dziedzictwo narodowe” NPRH wspiera projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym oraz takie, które stanowią podstawy prac badawczych wpływających na rozwój dziedzictwa narodowego.