Trwa nabór wniosków na projekty w ramach działania „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości” na Uniwersytecie Warszawskim. Zgłaszane w konkursie projekty mogą dotyczyć m.in. takich zadań, jak organizacja wykładów i pokazów lub publikowanie artykułów promujących wyniki badań. Wnioski można przesyłać za pomocą formularza elektronicznego do 15 sierpnia.

Do 15 sierpnia trwa nabór wniosków na projekty w ramach ogólnouniwersyteckiego działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim. Celem działania III.3.2 jest zwiększenie widoczności naukowej uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie projektów upowszechniających rezultaty badań prowadzonych na UW.

 

Przedsięwzięcia skupione wokół tego działania obejmować mogą m.in. realizację kampanii promocyjnych w mediach, w języku polskim i angielskim; organizację specjalnie przygotowanych wykładów i pokazów promujących wyniki badań czy organizację tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi wybitnych przedstawicieli Uniwersytetu.

 

W ramach działania „Promocja badań naukowych” planowane jest organizowanie dwóch konkursów rocznie. Obecnie trwa pierwszy konkurs, w którym wyłonionych zostanie do 10 projektów o budżecie nieprzekraczającym 10 tys. zł. Wnioski w konkursie mogą składać indywidualni badacze lub kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań stanowiących przełom dla rozwoju nauki lub przyczyniających się do znalezienia rozwiązania ważnych kwestii społecznych. Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone do 30 września 2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na temat działania „Promocja badań naukowych” znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” w roku 2020

Konkurs na promocję badań naukowych to jeden z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości” w 2020 r. W sierpniu zaplanowano kolejne konkursy dotyczące: kompleksowego programu wsparcia dla doktorantów UW, wzmacniania współpracy między UW a WUM oraz wdrożenia programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”.

 

Harmonogram konkursów znajduje się na stronie programu IDUB. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach, które nie zostały dotychczas wskazane w harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku.

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. O szansach jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadali przedstawiciele poszczególnych POB-ów podczas cyklu spotkań, które odbywały się w czerwcu i w lipcu >>