Studenci oraz doktoranci UW do 31 lipca mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej korzyści oraz trudności wynikających z nauki zdalnej podczas epidemii koronawirusa. Celem badania jest analiza tego, w jaki sposób osoby ze specyficznymi trudnościami w nauce radziły sobie podczas epidemii, w porównaniu z osobami, które takich trudności nie doświadczają. Ankieta jest częścią, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”.

Skierowana do wszystkich studentów oraz doktorantów UW ankieta dotyczy zdalnego nauczania oraz uczenia się podczas epidemii COVID-19. Głównym celem ankiety jest poznanie problemów, z jakimi osoby posiadające różne trudności w uczeniu się (np. dysleksję) mogły spotkać się podczas uczestniczenia w zajęciach organizowanych w czasie epidemii koronawirusa oraz porównanie tej perspektywy z sytuacją osób, które takich trudności nie mają.

 

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą korzyści i trudności, których studenci oraz doktoranci mogli doświadczyć po przejściu w tryb nauki zdalnej. Są one związane m.in. z takimi zagadnieniami jak: odczuwanie stresu, motywacja do pracy czy konieczność korzystania z nowych narzędzi informatycznych.

 

Badanie potrwa do 31 lipca. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20-25 minut. Uzyskane wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą do opracowania skutecznych strategii wspierania osób z trudnościami w uczeniu się. Badanie pozwoli także zidentyfikować ogólne problemy związane z organizacją studiowania i nauką, jakie pojawiły się w związku z wprowadzeniem zajęć online.

 

Link do ankiety internetowej >> 

 

Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”

Badanie jest częścią projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” zaplanowano 5 zadań, które mają na celu dostosowanie infrastruktury, usług oraz oferty Uniwersytetu Warszawskiego do potrzeb różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Realizowana ankieta wpisuje się w zadanie nr 5 – „Centrum wspierania studentów z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurologicznymi”, którego celem jest wypracowanie standardów diagnozy funkcjonalnej i ścieżek wsparcia dla studentów UW z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się (głównie dysleksją rozwojową).