Języki mniejszościowe i powiązane z nimi kultury to temat konkursu ogłoszonego przez Wydział „Artes Liberales” UW. Aby wziąć w nim udział, należy ująć powyższy temat w formie zdjęcia bądź pliku wideo.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Chętni powinni wykonać fotografię lub nagrać film. Zdjęcie należy dopasować do jednej z trzech kategorii:

 

  • Język i kultura wokół mnie – obrazy prezentujące obecność języka i kultury w wybranych przestrzeniach, krajobrazach, przedmiotach etc.;
  • Języki i ich użytkownicy – fotografie przedstawiające ludzi i ich kulturę w nawiązaniu do języka mniejszościowego;
  • Tu i teraz – zdjęcia dokumentujące sytuacje lub wydarzenia z przeszłości albo teraźniejszości, ilustrujące językowo-kulturową różnorodność.

Wymaganiem dotyczącym pliku wideo jest długość jego trwania nieprzekraczająca 60 sekund. Autorzy mogą się posługiwać dowolnym sprzętem nagrywającym (telefon, tablet, kamera etc.).

 

Każdy z uczestników ma szansę zgłoszenia maksymalnie trzech fotografii i jednego filmu.

 

Ostateczny termin nadsyłania prac to 1 października 2018 roku. Należy je kierować na adres e-mail: olga.chromik@al.uw.edu.pl.

 

Organizacja konkursu stanowi element projektu „Engaged Humanities” („Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego”) realizowanego w ramach grantu Horyzont 2020.

 

Więcej informacji: www.engagedhumanities.al.uw.edu.pl.