Rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi”, organizowanego przez Centrum Współpracy i Dialogu UW. To konkurs dla osób, które prowadzą badania naukowe na UW i chcą rozpowszechnić ich wyniki. Zgłoszenia można wysłać do 26 listopada.

Celem konkursu „Nauka jest dla ludzi” jest promocja prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze lub zmieniają rozumienie świata. Do udziału zgłosić się mogą pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagrodą w konkursie są działania promujące badania laureata – przygotowanie materiałów (np. w formie krótkich raportów, infografik), realizacja filmu czy np. zamieszczenie publikacji w mediach społecznościowych i tradycyjnych. Do wygrania są fundusze na działania promocyjne o łącznej wartości do 30 tys. zł. Na uzyskanie finansowania największe szanse mają projekty, które dotyczą istotnych tematów społecznych, a także takich, które znajdują zastosowanie w gospodarce, instytucjach rządowych lub samorządowych.

 

W poprzedniej edycji konkursu wyłoniono trzy zwycięskie projekty. Dofinansowano:

  • badania dotyczące procesu zapylania i istotności lokalnych zieleńców w ekosystemach miejskich prowadzone przez dr Katarzynę Roguz z Wydziału Biologii UW,
  • badania postaw mieszkańców wobec ekologicznych alternatyw w obszarze transportu miejskiego prowadzone przez dr Annę Nicińską z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW,
  • badania na temat wykorzystania ekosystemów bagiennych w dolinach rzek jako stref buforowych sprzyjających poprawie jakości wód w zlewniach rolniczych prowadzone przez dr hab. Ewę Jabłońską z Wydziału Biologii UW.

 Formularz zgłoszeniowy, a także regulamin konkursowy znajduje się na stronie: www.cwid.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-konkursu.