4 czerwca mija trzydzieści lat od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Przypomnieniu przyczyn i okoliczności tego wydarzenia służyć ma konferencja naukowa przygotowywana przez Instytut Historyczny UW. Odbędzie się ona 3 czerwca w Sali Kolumnowej IH UW. Jednym z komentatorów będzie prof. Timothy Garton Ash z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Wybory czerwcowe, nazywane również kontraktowymi, miały miejsce 4 i 18 czerwca 1989 roku. Zasady ich organizacji zostały uzgodnione podczas rozmów w ramach tzw. Okrągłego Stołu. W ich wyniku o 35% miejsc w Sejmie i wszystkie mandaty senatorskie mogli ubiegać się kandydaci spoza rządzącej wówczas PZPR i partii satelickich. Były to pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne w Polsce.

 

Refleksja nad wydarzeniami sprzed trzydziestu lat stanie się tematem konferencji naukowej przygotowywanej przez Instytut Historyczny UW. W jej trakcie uczeni podejmą debatę nad przyczynami, okolicznościami i konsekwencjami wyborów kontraktowych. Poruszone zostaną m.in. wątki polityczno-społeczne, ekonomiczne, dotyczące relacji międzynarodowych i sposobów zachowywania pamięci o tym przełomowym wydarzeniu.

 

Ważny punkt konferencji stanowić będzie prezentacja wyników badań studentów IH UW poświęconych wspomnieniu 4 czerwca 1989 r. u osób, które były w tamtym czasie związane z Instytutem.

 

Wśród uczestników wydarzenia znajdą się: prof. Timothy Garton Ash (Uniwersytet Oksfordzki), dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, dyrektor IH UW, dr hab. Paweł Kowal (Studium Europy Wschodniej UW, Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. dr hab. Wiesława Kozek (Wydział Filozofii i Socjologii UW), prof. Jan Skórzyński (Collegium Civitas), dr hab. Cecylia Leszczyńska (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (Wydział Historyczny UW), dr hab. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. dr hab. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz prof. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku).

Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku odbędzie się 3 czerwca (poniedziałek) w godz. 10.00-18.00 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego UW na kampusie głównym.