Do 15 października trwa rejestracja na konferencję „Przygody umysłu” na temat mechanizmów uczenia się i niekonwencjonalnych metod nauczania, która odbędzie się 9-10 listopada.

 

Podczas dwóch dni naukowcy i praktycy z Polski i zagranicy będą wspólnie dyskutowali i szukali odpowiedzi na pytania dotyczące procesów poznawczych, mechanizmów uczenia się i doświadczenia w instytucjach edukacji pozaformalnej. Konferencja „Przygody umysłu” będzie wstępem do spotkania specjalistów z centrów nauki i muzeów.

 

W trakcie spotkań poruszona zostanie tematyka z trzech obszarów. Pierwszy będzie dotyczył poznawania, uczenia się, przeżywania w przestrzeni muzeów i centrów nauki. Drugi obszar będzie odnosił się do kapitału społecznego i kapitału naukowego – roli centrów nauki i instytucji edukacji nieformalnej w zmianie społecznej. Trzeci obszar tematyczny będzie dotyczył przestrzeni, eksponatów i projektowania doświadczeń.

 

Podczas konferencji odbędą się:

  • wykłady i dyskusje między naukowcami oraz praktykami,
  • warsztaty i spacery badawcze w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik.

 

Swój udział zapowiedzieli:

  • Louise Archer z King’s College w Londynie,
  • Paulo Blikstein ze Stanford University,
  • Anna Giza z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • dr Diana Issidorides z Centrum Nauki NEMO w Amsterdamie,
  • Dan Wormald z Natural History Museum w Londynie.

 

Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski.

 

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł lub 95 euro. Doktoranci płacą za udział ze zniżką – 250 zł lub 60 euro.

 

Sympozjum organizują Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Warszawski.