Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich współorganizuje konferencję naukową poświęconą zmianom klimatu i ich następstwom. Jednym z prelegentów będzie prof. Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada w SGGW.

Postępujące zmiany klimatu wpływają zarówno na życie pojedynczego człowieka, jak i całą gospodarkę. Temat wiążących się z tym wyzwań podejmowany jest przez coraz liczniejszych badaczy.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha organizują konferencję, której celem będzie odpowiedź m.in. na następujące pytania: jak zatrzymać wodę?; jak gospodarować ekosystemami leśnymi?; w jakim kierunku powinno zmieniać się rolnictwo?

 

Wśród prelegentów będzie m.in. prof. Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW, członek powołanego na UW zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Wygłosi referat poświęcony globalnemu ociepleniu.

 

Wydarzenie odbędzie się 26 listopada w godz. 11.00-15.30 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego („Centrum Wodne”, ul. Jana Ciszewskiego 6).

 

Program konferencji (pdf)