Od 27 do 30 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się największa europejska konferencja poświęcona studiom nad Azją Południową.

Konferencja odbywa się pod przewodnictwem European Association for South Asian Studies, stowarzyszenia akademickiego, które ma na celu rozwój i wspieranie w Europie badań oraz dydaktyki dotyczącej współczesności i przeszłości Azji Południowej. Jednym z najważniejszych narzędzi w tym zakresie są właśnie organizowane przez EASAS co dwa lata ogólnoeuropejskie konferencje, gromadzące pracowników naukowych oraz studentów z różnych europejskich uniwersytetów i jednostek badawczych, a także przedstawicieli środowiska akademickiego z krajów Azji Południowej, czyli m.in. Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Sri Lanki, Nepalu, a także innych części świata.

 

Konferencja ma formę odbywających się w danym dniu kilkunastu równoległych paneli. Aktualnie liczba wszystkich zgłoszonych i zatwierdzonych przez Komitet Naukowy i Organizacyjny paneli wynosi 49. Liczba zarejestrowanych uczestników przekracza 460, w tym około 120 osób jest z Azji Południowej; w sumie jest to przekrój całej Europy i świata (około 40 państw).

 

Zakres problematyki poruszanej podczas konferencji będzie dotyczył m.in. nauk: humanistycznych, społecznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, sztuki.

 

Gościem sesji plenarnej konferencji będzie prof. Sumit Guha, Frances Higginbotham Nalle Centennial Professor of History na University of Texas w Austin. Jest on autorem przełomowej, szeroko dyskutowanej książki „Beyond Caste: Identity and Power in South Asia, Past and Present”, poświęconej zarówno historii kasty, jak i jej roli we współczesnym społeczeństwie indyjskim. W czasie sesji plenarnej profesor Guha wygłosi dla uczestników konferencji wykład „Asia, Europe and America in the Making of ‘Caste’”.

 

European Conference on South Asian Studies (ECSAS 2016) jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne i Wydział Orientalistyczny UW (Katedra Azji Południowej) jako projekt współfinasowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja w ramach konkursu Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016). Patronat honorowy nad konferencją objął rektor UW.

 

Zobacz stronę konferencji.