Już tylko kilka dni pozostało do zamknięcia ostatnich tur składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

Od 25 do 27 lipca zaplanowano trzecią turę składania dokumentów na kierunki, na których limit miejsc nie został wyczerpany w dwóch poprzednich turach. Jeżeli w tych dniach wszystkie miejsca nie zostaną zajęte, w harmonogramie rekrutacji przewidziano składanie dokumentów do 29 lipca.

Harmonogram rekrutacji (pdf)

 

Dokumenty – m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne, kopię dowodu osobistego – kandydat składa do komisji rekrutacyjnej działającej na wydziale lub w instytucie prowadzącym kierunek studiów, na który aplikował. Po wypełnieniu formalności zostanie przyjęty na studia.

Wymagane dokumenty

 

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów i wykreślenie z listy rankingowej. Wtedy na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna z listy rezerwowej. Jeśli lista zostanie wyczerpana, a jednostka będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami, ogłoszona zostanie dodatkowa tura rejestracji. O tym, na jakie kierunki zostanie uruchomiona, dowiemy się w sierpniu.

 

Studia niestacjonarne

Trwają jeszcze zapisy na kilka kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia, które prowadzone będą trybie wieczorowym lub zaocznym. Rekrutacja na nie prowadzona jest w różnych terminach, na niektóre rejestracja kończy się w lipcu, na inne zapisywać można się jeszcze we wrześniu. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie poszczególnych kierunków na stronie IRK.

Trwające rekrutacje na studia niestacjonarne I stopnia (IRK)

 

Studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia trwa przeważnie do września, tak aby studenci studiów I stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów magisterskich w najbliższym roku akademickim. Do wyboru jest ponad 130 programów studiów.

Trwające rekrutacje na studia II stopnia (IRK)

 

Popularne kierunki

Pierwsze statystyki pokazują, że podczas zapisów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 na UW najpopularniejsza była ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, którą wybrało ponad 2,6 tys. osób. Wielu kandydatów na studia zapisywało się również na psychologię; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; filologię angielską; zarządzanie; prawo.

 

Z kolei najwięcej osób na jedno miejsce było na: dziennikarstwie i komunikacji społecznej, specjalność public relations i marketing medialny (26 osób na miejsce); japonistyce (22 osoby); międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich (22 osoby).