10 października odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowy udział Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich uniwersytetów w sojuszach europejskich w ramach projektów realizowanych w programach UE Erasmus+ oraz Horyzont 2020. 

Uniwersytet Warszawski jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów znalazł się w gronie 17 konsorcjów, które w czerwcu 2019 roku otrzymały grant w pierwszym pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”, finansowanym z programu Erasmus+. 

 

– W ciągu ponad trzech lat trwania projektu „The 4EU+ Alliance” podejmowano działania dotyczące zwiększenia mobilności, w tym tzw. mobilności wirtualnej, tworzenia wspólnych ścieżek kształcenia oraz rozwijania m.in. kompetencji miękkich studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji UW – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

Współpraca edukacyjna pomiędzy uczelniami partnerskimi 4EU+ będzie kontynuowana w kolejnych latach z wykorzystaniem środków przyznanych Sojuszowi z Programu Erasmus+ w ramach projektu: One Comprehensive European Research University (1CORE). Współpraca w zakresie budowania długofalowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji będzie rozwijana zaś w ramach projektu pn.: Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+, realizowanego przez Sojusz 4EU+ w programie Horyzont 2020.

 

Wymiana doświadczeń

Podczas spotkania na UW zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania edukacyjne i badawcze, a także inne wspólne inicjatywy mające na celu pogłębienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami Sojuszu 4EU+ oraz wymiany doświadczeń między polskimi członkami Uniwersytetów Europejskich.

 

W wydarzeniu udział wezmą również przedstawiciele innych sojuszy Uniwersytetów Europejskich, reprezentanci środowiska naukowego w Polsce, w tym m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Konferencja (w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym dla anglojęzycznych uczestników) odbędzie się 10 października w godz. 10.00–15.00 w auli Starego BUW-u na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Rejestracja na wydarzenie trwa do 20 września za pomocą formularza internetowego >>

 

Program spotkania można pobrać ze strony Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW >>