Publikujemy komunikat prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W tej jakże skomplikowanej i trudnej sytuacji naruszającej dotychczasowy konsensus, spowodowanej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zasadne jest przypomnienie jaką rolę pełni uczelnia wyższa w społeczeństwie, nauce i edukacji.

Uniwersytet Warszawski jest miejscem wymiany poglądów ponad podziałami. Dyskusja powinna toczyć się w atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania najważniejszych wartości. Wymiana poglądów, ścieranie się argumentów, otwartość na nowe idee musi się wiązać z respektowaniem różnorodności i poszanowaniem godności osobistej. Misją Uniwersytetu Warszawskiego jest kształtowanie takich elit Rzeczypospolitej, które będą w swej działalności posługiwać się maksymą imperio rationis. Do prowadzenia debaty według takich standardów wszystkich Państwa serdecznie zachęcam.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak

Rektor UW