Z roku na rok coraz więcej kierunków na UW zostaje sklasyfikowanych w QS World University Ranking. Tym razem dziesięć programów studiów weszło do tego zestawienia.

 

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Ocenia uczelnie pod względem dziedzin naukowych, kierunków oraz całokształtu działalności. Zestawienia przygotowuje firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu zagranicą.

 

W 2013 r. cztery uniwersyteckie kierunki znalazły się w tym rankingu. Rok później uwzględnionych zostało już siedem kierunków. Dziś – w V rankingu – ta liczba wzrosła do dziesięciu.

 

Na miejscach 101-150 wśród kierunków studiów znalazły się prowadzone na UW:

  • lingwistyka,
  • neofilologia,
  • matematyka,
  • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe.

 

Na miejscach 151-200 wśród kierunków studiów znalazły się prowadzone na UW:

  • filozofia,
  • fizyka i astronomia,
  • filologia angielska.

 

Na miejscach 201-250 wśród kierunków studiów znalazła się prowadzona na UW:

  • chemia.

 

Na miejscach 251-300 wśród kierunków studiów znalazła się prowadzona na UW:

  • informatyka.

 

Na miejscach 301-400 wśród kierunków studiów znalazły się prowadzone na UW:

  • nauki biologiczne.

 

Ranking bierze pod uwagę np. umiędzynarodowienie, cytowalność, stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, opinie na temat szkoły w świecie akademickim oraz wśród pracodawców.

 

W tegorocznym rankingu kierunkowym QS ocenionych zostało 3 551 uniwersytetów, spośród których do zestawienia zakwalifikowało się 2 186 najlepszych uczelni. Ostatecznie w rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 894 instytucji prowadzących 14 000 kierunków studiów. Wśród polskich uczelni w klasyfikacji kierunków QS uwzględnione zostały: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki.

 

Ranking firma QS opublikowała 30 kwietnia.