Rozstrzygnięto 23. edycję konkursu programu START. Program organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej przeznaczony jest  dla młodych naukowców. Wyróżnionych zostało 19 badaczy z UW.

Laureaci z UW reprezentują nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne. Wśród wyróżnionych dziedzin naukowych znalazły się, m.in.: chemia, fizyka, informatyka, archeologia, psychologia oraz literaturoznastwo.

 

Do konkursu zgłosiło się 1241 kandydatów z całej Polski. Fundacja nagrodziła 130 naukowców. Otrzymają oni roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

 

Fundacja przyznała także specjalne wyróżnienie dla najwyżej ocenionych kandydatów. Na pięć osób aż trzy to reprezentanci UW. Wśród nich znaleźli się: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki, dr Michał Tomza z Wydziału Chemii oraz dr Mateusz Chmurski z Wydziału Polonistyki. Otrzymają oni 36 tys. zł.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 22 maja.

 

Program START skierowany jest do młodych uczonych, którzy odnoszą sukcesy naukowe. Stypendia stanowią dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.

 

Lista laureatów dostępna na stronie FNP.