Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego będzie miejscem debaty nad aktualnymi problemami społecznymi i humanistycznymi.

 

Premier Tadeusz Mazowiecki był wzorem zaangażowania w służbę publiczną, budowę demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie wysoko cenił umiejętność dialogu, osiągania kompromisów i integracji środowisk. Miał także wielkie zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego. To z jego inicjatywy i dzięki jego decyzjom możliwa była budowa nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na Powiślu. W 2003 roku Uniwersytet nadał Tadeuszowi Mazowieckiemu w uznaniu jego dokonań najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa.

 

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego będzie miejscem debaty nad aktualnymi problemami społecznymi i humanistycznymi; poprzez edukację i popularyzację wiedzy promować będzie wartości, które były szczególnie bliskie jej Honorowemu Patronowi. Warsztaty, wykłady i sympozja skierowane do młodego pokolenia propagować będą nie tylko wiedzę, ale też postawy obywatelskie i umiejętność współpracy na rzecz wspólnych idei i inicjatyw.

 

Nowy ośrodek powstał na mocy zarządzenia rektora UW, Senat uczelni wyraził pozytywną opinię w tej sprawie 25 czerwca 2014 roku. Katedra będzie obejmowana przez wybitnych uczonych zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi.