Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość, że zmarł
Profesor
Karol Modzelewski
wybitny historyk,
wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego,
Mistrz dla środowiska mediewistów,
Mentor dla kilku pokoleń studentów,
Wzór odwagi dla nas wszystkich

 

 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego