8 lipca zakończyła się rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Jej wyniki ogłoszone zostaną 15 lipca. Na studia II stopnia nabór trwa.

Decyzja o zakwalifikowaniu na studia pojawi się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na indywidualnym koncie kandydata. Tam też będzie podana informacja, gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie.

 

Od 12 do 15 lipca odbędą się dodatkowe egzaminy wstępne, przeprowadzane na sześciu kierunkach: artes liberales, indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, logopedia ogólna i kliniczna, Philospohy, Psychology oraz socjologię. Wyniki rekrutacji na te kierunki kandydaci poznają 18 lipca.

Harmonogram rekrutacji (pdf)

 

Popularność kierunków

Najwięcej osób wśród kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie zapisało się na:

  • ekonomię; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatykę i ekonometrię,
  • psychologię,
  • finanse, rachunkowość i ubezpieczenia,
  • filologię angielską,
  • zarządzanie,
  • prawo.

 

Rekrutacja na studia Ii stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia trwa przeważnie do września, tak aby studenci studiów I stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim. Do wyboru jest ponad 130 programów studiów.

Trwające rekrutacje na studia II stopnia