Projekty badawcze 8 młodych naukowców z UW zostały nagrodzone w V edycji konkursu „Iuventus Plus”. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tej edycji konkursu ministerstwo rozpatrzyło 894 wnioski i wyłoniło 56 laureatów – 8 z nich pracuje na 5 wydziałach UW: Fizyki, Chemii, Biologii, Nauk Ekonomicznych i Psychologii.

 

Konkurs „Iuventus Plus” przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, posiadają wyróżniający się dorobek naukowy, prowadzą badania na wysokim poziomie i wydają publikacje o zasięgu międzynarodowym. Na finansowanie przedsięwzięć naukowych młodych badaczy MNiSW przeznaczyło 15 milionów złotych.

 

Nagrodzeni z UW zostali: dr Tomasz Kazimierczuk, Marek Lewicki, dr Piotr Piotrowski, dr n. med. Tomasz Jagielski, dr hab. Karolina Safarzynska, Piotr Połczyński, dr Konrad Jankowski i Piotr Maszczyk.

 

Lista wszystkich laureatów konkursu dostępna jest na stronie MNiSW.