„Nowe perspektywy. Szersze horyzonty” to hasło IV Kongresu Edukacji, który odbędzie się online 30 września. Wydarzenie organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języków. Partnerem merytorycznym jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

W tym roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języków zorganizowane zostaną spotkania poświęcone nauce języków obcych, a dokładnie: projektom edukacyjnym, egzaminom maturalnym, nauce języka online i kompetencjom komunikacyjnym. Odbędzie się też sesja „Komunikacja w edukacji językowej na przykładzie ćwiczeń mediacyjnych”, przygotowana przez dr hab. Katarzynę Nowakowską i dr Marlenę Deckert, wykładowczynie CKNJOiEE UW, które do udziału w projekcie zaprosiły studentów.

 

Pokazanie, że języki łączą, a umiejętność komunikacji w różnych językach motywuje do współpracy i sprawia też, że jesteśmy bardziej otwarci na różne kultury to jedno z założeń sesji. Spotkanie będzie dotyczyć nauki dwóch języków obcych i zostanie poprowadzone w języku polskim, niemieckim i francuskim. Wykładowczynie omówią podstawę programową w nauczaniu języków obcych, w kontekście rozwijania kompetencji skutecznego porozumiewania się. Szczególnie pomocna w rozwijaniu tej kompetencji jest umiejętność przetwarzania tekstów w języku obcym, służąca konstruowaniu własnej i niepowtarzalnej wypowiedzi. Zaproponowane zostaną też ćwiczenia mediacyjne w oparciu o elementy języka francuskiego i niemieckiego, które ułatwią stworzenie tekstu w języku polskim.

 

Podczas IV Kongresu Edukacji odbędą się również sesje tematyczne i dyskusje eksperckie prezentujące możliwości, jakie pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Są one powiązane z obszarami tematycznymi takimi, jak: transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym, włączenie i różnorodność oraz środowisko oraz walka ze zmianami klimatycznymi.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie kongresu.