O tym, jak samorządy mogą prowadzić konsultacje społeczne, wykorzystując narzędzia informatyczne, będą mówić uczestnicy konferencji „Nowe perspektywy dialogu” 12 października.

Konferencja „Nowe perspektywy dialogu: technologie informatyczne w procesach decyzyjnych” jest skierowana do badaczy i praktyków zainteresowanych zarządzaniem komunikacją w procesach decyzyjnych. W czasie zjazdu zostaną zaprezentowane rezultaty przedsięwzięć stosowanych w kraju i zagranicą do konsultacji społecznych, m.in. wyniki testowego wykorzystania w konsultacjach platformy internetowej „W Dialogu”, która została przygotowana przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. Ma ona pomóc samorządom w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Będą z niej mogły wkrótce nieodpłatnie skorzystać urzędy miast.

 

Wśród panelistów konferencji znajdą się akademicy z Polski oraz z Japonii, Rosji, Singapuru, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, a także przedstawiciele administracji publicznej.

 

Panele konferencji:

  • Projektowanie ICT na potrzeby deliberacji – uczestnicy dyskusji określą, o jakich aspektach społecznych należy pamiętać przy projektowaniu narzędzi informatycznych do deliberatywnych konsultacji,
  • „W Dialogu” dla miast i mieszkańców – prezentacje przybliżą sposób działania platformy „W Dialogu” wspierającej deliberatywne konsultacje, a także jej testowe wykorzystanie w polskich miastach,
  • ICT & partycypacyjne podejście do problemów publicznych – uczestnicy panelu zaprezentują projekty, w czasie których wykorzystano ICT (ang. information and communication technologies) w rozwiązywaniu problemów publicznych,
  • Absorpcja innowacji – przedstawiciele administracji publicznej oraz praktycy będą dyskutować o zapotrzebowaniu samorządów na nowe rozwiązania dotyczące podejmowania decyzji w sposób otwarty. Podjęty zostanie wątek współpracy samorządów z uczelniami na rzecz wspólnego stosowania innowacyjnych rozwiązań,
  • ICT w projektach partycypacyjnych – prezentacje.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Na konferencję można się zarejestrować pod tym linkiem.