„Smart cities for ageing societies” to jeden z projektów realizowanych w ramach sojuszu uczelni 4EU+. Koordynuje go dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. 5 września ruszą zapisy na webinarium poświęcone problematyce dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb starzejących się populacji. Mogą się na nie zapisać studenci II stopnia i doktoranci m.in. ekonomii, psychologii, geografii, socjologii i informatyki. Webinarium będzie przedmiotem ogólnouniwersyteckim.

„Smart Aging in Smart Cities? Societal and Individual Prerequisites from Polish and German Perspectivesto webinarium w formie pięciu trzygodzinnych spotkań-telekonferencji na kampusie Ochota. Będzie mogło w nim uczestniczyć 15 osób.

 

Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Heidelbergu: dr Grzegorz Kula (UW), dr Anna Nicińska (UW), dr hab. Katarzyna Śledziewska (UW), prof. Christiane Schwieren (HU), prof. Hans-Werner Wahl (HU) we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu Sorbońskiego oraz Uniwersytetu w Kopenhadze.

 

– Webinarium pozwoli skupić się na aspektach społecznych, psychologicznych i ekonomicznych dwóch społeczeństw – polskiego i niemieckiego. Polecam te zajęcia studentom, którzy w jakikolwiek sposób zainteresowani są jedną z tych dziedzin, jak również demografią i zachodzącymi zmianami w społeczeństwie. Coś interesującego odnajdą też dla siebie miłośnicy nowinek technologicznych – mówi Katarzyna Sikora, studentka finansów, inwestycji i rachunkowości na UW uczestnicząca w projekcie „Smart cities for ageing societies”. – Dodatkową zaletą jest możliwość osłuchania i rozwinięcia języka angielskiego, gdyż webinarium będzie odbywać się w tym języku – dodaje.

 

– Udział w projekcie „Smart cities for ageing societies” daje nam studentom możliwość rozwinięcia się nie tylko na polu ekonomii, ale również innych dziedzin. Dzięki tej współpracy poznaliśmy profesorów z Uniwersytetu w Heidelbergu i mieliśmy możliwość wyjechania do Niemiec. Dla wielu z nas oznacza to również współpracę w trakcie pisania pracy dyplomowej – mówi Magdalena Lampart, studentka ekonomii na UW biorąca udział w projekcie „Smart cities for ageing societies”.

 

Tematy, które zostaną poruszone podczas webinarium dotyczą m.in.:

  • społecznej działalności osób starszych,
  • starzenia się i potrzeby wsparcia finansowego,
  • infrastruktury technologicznej,
  • osób starszych i pracy.

Rejestracja na przedmiot ogólnouniwersytecki rusza 5 września. Szczegółowe informacje >>

 

Więcej informacji o projekcie „Smart cities for ageing societies” >>