Około 40 wybitnych europejskich i amerykańskich mediewistów debatować będzie nad różnymi sposobami postrzegania mądrości oraz dążenia do wiedzy w średniowieczu. 2 września rozpocznie się współorganizowana przez UW międzynarodowa konferencja naukowa „The Medieval Pursuit of Wisdom”.

Hasłem konferencji jest cytat z księgi Mądrość Syracha „Rzeczy zakryte nie są ci potrzebne”. Rozważania uczestników koncentrować się będą głównie wokół kwestii związanych z podejściem średniowiecznych myślicieli do zgłębiania filozoficznych i teologicznych tajemnic.

 

– Średniowiecze obfitowało w rozmaite koncepcje dotyczące wiedzy i mądrości, a rola ludzkiego rozumu była bardzo różnie postrzegana przez filozofów i teologów – mówi prof. Krystyna Krauze-Błachowicz z Instytutu Filozofii UW, opiekun merytoryczny konferencji.

 

– Może wydawać się paradoksalne, że w ojczyźnie filozofii, jaką jest Europa, uparte i niepohamowane dążenie do wiedzy nie zawsze było uważane za cnotę – dodaje przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Magdalena Bieniak z Instytutu Filozofii UW. – Świadczą o tym np. wczesnoscholastyczne rozważania, czy ten, komu udało się filozoficznie dowieść istnienia Boga, podoba się Stwórcy. Odpowiedź nie zawsze była twierdząca – podkreśla.

 

Sympozjum odbędzie się w dniach 2-6 września 2018 roku na terenie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Organizowane jest wspólnie przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod auspicjami Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik (IGTM). Spotkanie będzie również okazją do promowania przedsięwzięć badawczych, takich jak kierowany przez dr Magdalenę Bieniak projekt „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edycja czterech ksiąg Quaestiones theologiae oraz studium twórczości”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.igtm2018.uw.edu.pl.