Instytucje, NGO-sy i firmy skorzystają z prac, które przygotują uczestnicy programu „UW: inicjatywy dla otoczenia”. Naukowcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dla otoczenia.

Do 20 listopada naukowcy z co najmniej stopniem doktora mogą startować w konkursie „UW: inicjatywy dla otoczenia” o dofinansowanie prac przydatnych otoczeniu Uniwersytetu.

 

Dla pracowników naukowych i ekspertów konkurs jest szansą, by sprawdzić teorię w działaniu i realizować własne pomysły z zespołem specjalnie dobranych do projektu studentów i doktorantów. Z kolei studenci i doktoranci będą zdobywać doświadczenie pod kierunkiem tutorów – pracowników naukowych i specjalistów w swojej branży. Wspólnie będą prowadzić projekty, które pomogą rozwiązywać problemy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz firm partnerskich. W konkursie można wygrać do 6000 zł na przedsięwzięcie.

 

Projekt „UW: inicjatywy dla otoczenia” powstał w ramach programu Santander Universidades realizowanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Potrwa do 2018 r.

 

W czasie naboru wnioski można konsultować z koordynatorem programu za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido(at)uw.edu.pl lub od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 pod numerem telefonu (22) 55 27 201.