3 maja wykład na Uniwersytecie wygłosił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wydarzenie związane było z trzema ważnymi dla historii Polski datami – 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, 15-leciem członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej oraz 30. rocznicą wyborów roku 1989.

 

Przewodniczący Rady Europejskiej rozpoczął od informacji o sojuszu uczelni badawczych 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski, wraz z uniwersytetami z Heidelbergu, Kopenhagi, Mediolanu, Paryża i Pragi oraz – szerzej – o inicjatywie Komisji Europejskiej, dotyczącej powołania uniwersytetów europejskich, które mają „tworzyć taką sieć intelektualnej i też emocjonalnej wspólnoty”.

 

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk łączył rozważania dotyczące historycznych wydarzeń z refleksją o wyzwaniach współczesności. Podkreślał znaczenie zjednoczonej Europy i potrzebę utrzymania partnerstwa transatlantyckiego. Mówił też o tematach rzadko obecnych w polskiej debacie publicznej, takich jak m.in. zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Liberté oraz Katedrę im. Tadeusza Mazowieckiego UW. Przemówienie przewodniczącego Rady Europejskiej było poprzedzone wystąpieniami prof. Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu i Leszka Jażdżewskiego z Liberté.

 

***

Zgodnie z przyjętą na Uniwersytecie praktyką, rolą organizatora takiego spotkania jest przede wszystkim powitanie gościa i wprowadzenie do tematyki jego wykładu. Leszek Jażdżewski wykorzystał tę okazję do przedstawienia swojej politycznej agendy. Posłużył się przy tym retoryką niezgodną z Misją Uniwersytetu i zdecydowanie odbiegającą od standardów dialogu, tak istotnych na Uniwersytecie.

 

Przedstawiciel Liberté formą swojego wystąpienia nadużył zaufania Uniwersytetu jako gospodarza. Osoby zainteresowane wydarzeniem rejestrowały się na wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej, a nie na inne spotkanie.

 

Anna Korzekwa-Józefowicz

rzeczniczka prasowa Uniwersytetu