Prezentujemy możliwości, z których na Uniwersytecie Warszawskim skorzystać mogą studenci i doktoranci UW pochodzący z Ukrainy.

Poniżej prezentujemy zestaw możliwości przynależnych studentom i doktorantom, zachęcając do skorzystania z nich i jednocześnie zapewniając, że dołożymy wszelkich starań, abyście otrzymali realną pomoc ze strony naszej Uczelni w tych trudnych chwilach.

 

Zachęcamy Was również do obserwowania stron rządowych, na których na bieżąco publikowane są informacje o dostępnych formach pomocy (​​https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina).

 

Jesteśmy z Wami! Możecie liczyć na nasze wsparcie!

 

Sztab Kryzysowy ds. Ukrainy na Uniwersytecie Warszawskim

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ZAMIESZKIWANIEM W DOMU STUDENTA UW

Ukraińcy, którzy są mieszkańcami jednego z domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty związanej z zamieszkiwaniem w akademiku.

 

Wniosek o zwolnienie z opłat związanych z zamieszkiwaniem w domu studenta Uniwersytetu Warszawskiego >>

Application for exemption from fees related to living in the student dormitory of the University of Warsaw >>

 

KROK 1:

Wypełnij formularz zgłoszenia.

 

KROK 2:

Formularz wyślij na adres: bpm@uw.edu.pl.

 

ZAPOMOGA

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.

 

KROK 1:

Złóż wniosek za pośrednictwem USOSweb (wniosku nie drukujemy i nie wysyłamy w formie papierowej). Aby znaleźć wniosek, po zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę „dla wszystkich”, następnie „wnioski”.

 

KROK 2:

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o swojej obecnej sytuacji.

 

W przypadku wątpliwości w zakresie wniosku o zapomogę należy wysłać wiadomość pod adres: zapomogi@samorzad.uw.edu.pl.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Student cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłat za studia (czesne na studiach niestacjonarnych, kształcenie na studiach w języku obcym, kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim), jeśli m.in. jest to uzasadnione względami humanitarnymi lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wniosek należy złożyć do rektora za pośrednictwem kierownika jednostki dydaktycznej. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację międzynarodową, student cudzoziemiec może otrzymać także zwiększenie już wcześniej otrzymanego zwolnienia.

 

W przypadku szczegółowych należy kontaktować się z Biurem ds. Obsługi Kształcenia (bok@adm.uw.edu.pl).

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Obecnie możliwe jest składanie wniosków o stypendium socjalne. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-semestr-letni/. W razie dodatkowych pytań najlepiej skontaktować się z pracownikami Biura ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl). Z pomocy skorzystać mogą studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.