W Centrum Nowych Technologii zaingurowano przedsięwzięcie ENSEMBLE3. Swoją działalność rozpoczęło Centrum Doskonałości, w którym prowadzone będą badania dotyczące technologii wzrostu kryształów i materiałów stosowanych w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

W projekt ENSEMBLE3 „Centre of excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies” zaangażowani są naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum wchodzą też partnerzy zagraniczni z Włoch, Niemiec i Hiszpanii: Sapienza University of Rome, Karlsruhe Institute of Technology oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider.

 

Centrum będzie realizowało prace naukowe w dziedzinie fotoniki – gałęzi technologii, która coraz dynamiczniej wpływa na rozwój wielu gospodarek, w tym europejskiej. W przedsięwzięciu wykorzystywana będzie Metoda Czochralskiego dotycząca wytwarzania monokryształów. Obecnie jest najszerzej wykorzystywaną techniką produkcji materiałów krystalicznych dla przemysłu elektronicznego. Naukowcy zaangażowani w prace ENSEMBLE3 wydają publikacje o materiałach krystalicznych i materiałach funkcjonalnych wykazujących niespotykane w naturze właściwości.  Jest to możliwe dzięki przygotowaniu kryształów eutektycznych oraz materiałów, które posiadają w swojej strukturze rozproszone nanocząstki, kropki kwantowe lub są domieszkowane metalami ziem rzadkich. Wytwarzane w ten sposób materiały funkcjonalne przeznaczone są zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i specjalistycznych w dziedzinach nanofotoniki, optoelektroniki, telekomunikacji, medycyny oraz fotowoltaiki.

 

ENSEMBLE3 będzie finansowane z grantu uzyskanego w ramach programu Teaming for Excellence Komisji Europejskiej (Horyzont 2020) oraz Międzynarodowych Agend Badawczych FNP. MNiSW również przeznaczyło środki na powstanie centrum. Łączna wysokość funduszy, którymi dysponuje nowo powstała instytucja to niemal 30 mln euro.