Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły wyniki II edycji konkursu TANGO.

Obie agencje wspierają w nim badania, których celem jest opracowanie nowoczesnych technologii, produktów i usług. Środki przeznaczane są m.in. na przygotowanie koncepcji wdrożenia wyników badań, nawiązanie współpracy z partnerami biznesowymi, sfinansowanie procedury uzyskania ochrony patentowej. Do konkursu zgłoszono 119 wniosków. Wybrano 26 projektów, których autorzy otrzymają łącznie blisko 22 mln zł.

 

Wśród nagrodzonych projektów są dwa wnioski Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii z klasy Alphaproteobacteria i ich wykorzystanie do stworzenia zoptymalizowanych układów do bioprodukcji barwników karotenoidowych – badaniami kieruje prof. Dariusz Bartosik z Zakładu Genetyki Bakterii Wydział Biologii;

 

  • Komora do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej przeznaczona do badań materiałów wysoce reaktywnych – badaniami kieruje dr Karol Fijałkowski z Centrum Nowych Technologii UW.

     

Lista laureatów II edycji konkursu TANGO znajduje się na stronie NCBR.