Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE podsumował wyniki udziału polskich instytucji naukowych w 274 konkursach zorganizowanych w ramach Horyzontu 2020. UW jest liderem zestawienia.

Na podstawie danych dotyczących wyników poszczególnych konkursów KPK stworzył rankingi dla poszczególnych województw oraz zestawienie zbiorcze prezentujące wszystkie regiony Polski. Uniwersytet Warszawski jest liderem zarówno pod względem liczby złożonych wniosków, jak i uzyskanych dofinansowań. Spośród województw najlepiej radzi sobie Mazowsze. Średni wskaźnik sukcesu w województwie mazowieckim wynosi 9,16%, krajowy – 6,6%, zaś UW – 12%.

 

 

Województwo mazowieckie – liczba uczestnictw we wnioskach Uniwersytet Warszawski – 243

Politechnika Warszawska – 174

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 45

 

Województwo mazowieckie – liczba uczestnictw w dofinansowanych projektach Uniwersytet Warszawski – 29

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 26

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 22

 

Województwo mazowieckie – kwota dofinansowania w mln euro Uniwersytet Warszawski – 10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 7,3

Instytut Chemii Fizycznej – 5,5

 

Regiony – liczba wniosków/liczba uczestnictw/kwota dofinansowania w mln euromazowieckie – 2595/357/94,7

małopolskie – 875/83/19,8

wielkopolskie – 651/86/18,4

 

W sumie polskie instytucje uzyskały dotychczas w konkursach organizowanych w ramach Horyzontu 180,9 mln euro.